Bedrijfs-administratie

Bedrijfsadmini.

 • Journalposten lezen en maken
 • Risico’s / controls
 • Vorm, inhoud balans & P&L
 • Ratio-analyse
Financial Excellence

Financial Excellence

 • Internal Control
 • Management Control
 • Financial Accounting
 • Change Management
 • Project Management
Excel

Excel

 • Excel Essentials
 • Excel Formules
 • Dashboard maken
 • Excel data verwerken en presenteren
Scrum/Agile

Scrum/Agile

 • Uitgangspunten Agile
 • Scrum Framework
 • Werking van Scrum methodiek
 • Kennis van Scrum in Agile omgeving
Lean Yellow Belt

Lean Yellow Belt

 • Doel van Lean en Six Sigma
 • Lean fases DMAIC
 • Klantvraag VoC
 • Visgraatdiagram
 • Continuous Improvement
Power BI

Power BI

 • Basisonderdelen van Power BI
Intakevaardigheden

Intakevaardigheden

 • 8 stappenmodel intakegesprek
 • Agium Etiquette bij de klant
 • Verbinding maken en behouden
Effectief Communiceren

Effectief Communiceren

 • Bewustzijn van eigen gedrag en gedrag van de ander (DISC)
 • Techniek van Luisteren-Samenvatten-Doorvragen toepassen
 • Feedback geven & ontvangen
Spreken met Impact

Spreken met Impact

 • Jezelf presenteren
 • Spreken tijdens een vergadering
 • Effectief presenteren van je casus
Supervisie/Intervisie

Supervisie/Intervisie

 • Hoe neem je de regie?
 • Wat heb je daarvoor nodig? (DISC)
 • Kennisdeling met collega’s