Vragen stellen, aanjager zijn en samenwerken: dat zijn drie begrippen die voor Vincent belangrijk zijn in het vervullen van opdrachten. Vincent laat zich goed informeren met name door met mensen te praten en vragen te stellen. Met zijn ervaring en het instrumentarium dat hij tot zijn beschikking heeft, is het opbouwen van een goede samenwerking in een opdrachtomgeving een key issue voor Vincent. Hij is gewend om voorwaarden te scheppen, structuur aan te brengen en taken te verdelen. Vincent is vasthoudend en pas tevreden als een klus echt geklaard is en het succes echt daar is.

Zo, Vincent, zoals je wellicht al weet begin ik elk gesprek met dezelfde vraag. Bij deze, welke vraag zou jij - aan een Agium’er stellen - als je zelf geen Agium’er was?

Agium is de laatste tijd erg zichtbaar op bijvoorbeeld LinkedIn, op de radio en in vakbladen. De activiteiten waarover geschreven wordt lijken erg leuk en inspirerend. Dit is natuurlijk pure marketing?! Of is het echt zo leuk bij Agium?

Dat is een vraag die jij zo dadelijk mag beantwoorden. Vanuit Agium staat de maand februari in het teken van Talent en je eigen unieke talent ontdekken en het gul inzetten hiervan. Vincent, hoe manage jij je talent?

Door het uitvoeren van diverse opdrachten, krijg ik veel feedback van verschillende mensen, zoals collega’s en opdrachtgevers, op mijn werkzaamheden en hoe ik mijn projecten aanpak. Dit geeft mij veel inzicht in mijn talent. Doordat ik mijn talent ken, weet ik op welke manier ik iets het beste kan aanpakken.

Wat inspireert jou hierbij? En privé?

Teamwork! Ik vind het heerlijk als een nieuw team lekker begint te draaien en als blijkt dat het team meer bereikt dan alleen de optelsom van de talenten in het team. Privé inspireert mij dit ook: bij een zeilwedstrijd met teamgenoten voor de overwinning gaan of bij een goede doelenstichting met een team van vrijwilligers iets betekenen voor de maatschappij. Ik word mateloos geïnspireerd door mensen die samenwerken en samen succes hebben.

Herken je dit binnen Agium?

Agium is zo’n optelsom van talenten. Een veelheid aan fanatieke, kundige en sociale mensen die hun talent benutten, om hun ambities waar te maken. Echter hun eigen ambities zijn niet het enige doel dat ze voor ogen hebben. De Agium Tribe vooruitbrengen en ambities van de organisatie en haar klanten realiseren is een belangrijk doel van alle Agium’ers.

Wat vertel je over Agium op een verjaardag?

Ik vertel dat de Agium Tribe natuurlijk gewoon een organisatie is, een bedrijf. Maar dat het voelt als een open community met een hechte band. De hechte band is er, door het koesteren van mooie en waardevolle tradities die Agium 'de tribe Agium' maken.

Die waren er al toen het nog een kleinere organisatie was (heb ik mij laten vertellen), maar die zijn er nog steeds. Voor mensen bij een dienstverlenende organisatie waarbij het overgrote deel ergens in Nederland of daarbuiten impact aan het maken is, is dat heel fijn als je af en toe 'thuiskomt'.

Hoe zie je jouw rol hierin, Vincent?

Ik gebruik mijn talent om Agium te ontwikkelen als wendbare organisatie. Ik help en inspireer Agium om agile manieren van werken en organiseren te gebruiken om in te kunnen spelen op de steeds sneller veranderende wereld.

Wat zijn bijvoorbeeld de laatste trends binnen jouw vakgebied?

Grotere organisaties gaan in plaats van alleen scrumteams bij de IT afdeling, de gehele organisatie inrichten conform de principes van agile. Hierbij wordt de aansturing, beslissingsbevoegdheden, structuur maar voor ook de leiderschapsstijl aangepast om in te kunnen spelen op de steeds sneller wordende wereld om ons heen. Hier zijn frameworks zoals SAFe en LeSS beschikbaar, maar een dergelijk framework is niet per se nodig. Dit is een belangrijke ontwikkeling, ook voor de financiële functie in de organisatie die dit kan initiëren en kan ondersteunen.

Dit zijn inderdaad elementen die in de toekomst steeds meer hun plek zullen innemen. Waar zie jij Agium in 2020 staan?

De doelstellingen van Agium zijn glashelder. De concrete cijfermatige doelstellingen zoals omzet en aantal mensen gaan vast gehaald worden, maar dit is wat mij betreft geen doel op zich. Wat ik veel belangrijk vindt is de reis er naar toe. Agium weet wat voor talenten er in huis zijn en welke talenten er nog bij kunnen. Deze talenten worden op zo’n manier uitgedaagd en ondersteund dat de doelstellingen gehaald worden.

Agium’ers maken hun eigen plan en dragen hiermee hun steentje bij aan het realiseren van de ambities van Agium. Mijn persoonlijke bijdrage zal zijn dat de professionals van Agium organisaties ondersteunen om wendbaarheid als middel in te zetten om duurzame impact te realiseren in hun markt en bij hun werknemers. Hier is een steeds grotere vraag naar.

Hoe ziet jouw werkdag er uit?

Ik begin ’s ochtends redelijk vroeg om de files te ontwijken. Dat geeft mij even tijd om de mail bij te werken en meetings van die dag voor te bereiden. ’s Ochtends woon ik als agile coach een aantal stand-ups van scrumteams bij. Daarna wordt mijn dag gevuld met een mix van bila’s en meetings en de voorbereidingen hiervan. Lunchen doe ik (te) vaak achter mijn bureau tijdens het bijwerken van mail of het maken van een presentatie. Wel probeer ik daarna even 10 minuten buiten te wandelen. Buiten wandelen doe ik het liefst samen met een collega, zodat we ook even kunnen bijpraten over werk of privé.

Wat zijn je drijfveren hierin?

Teams helpen om beter als team te presteren bereik ik niet achter mijn bureau, daarom wil ik zoveel mogelijk bij de teams zijn, zien hoe ze de dingen aanpakken en samenwerken. Samen met de mensen uit het team komen we tot verbeteringen die bij het team passen.

Wat zijn de belangrijkste factoren hierin?

Het overbrengen van enthousiasme voor het uitproberen van nieuwe dingen om beter te presteren. Wat ik belangrijk vind is het continu blijven proberen, evalueren en aanpassen. En als het werkt, vieren we een feestje.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen?

Het veranderen van een organisatie naar meer wendbaarheid vergt een andere organisatie inrichting en andere leiderschapsstijl. Vooral het veranderen van de leiderschapsstijl bij grotere organisaties is erg lastig. Oude gewoontes en patronen zijn moeilijk te doorbreken.

Wendbaarheid vergt meer autonomie in de teams die het werk doen en ‘dienend leiderschap’ van managers . Van de teams vraagt het een pro actieve houding en dat ze eigenaarschap nemen voor de doelstellingen die ze als team hebben. Als je bij een opdracht tegen problemen aanloopt, is er altijd iemand binnen Agium die kan helpen. Er is veel kennis en ervaring in de organisatie en er is altijd wel iemand die eerder met het bijltje heeft gehakt. Samen bespreek je de situatie en kom je met een nieuw plan om het probleem te lijf te gaan.

Op welke resultaten mik je?

Het leukste resultaat vind ik persoonlijk dat collega’s betrokken zijn en plezier hebben in hun werk. Dit zie je allereerst terug in de sfeer en de samenwerking. Daarna zie je het terug in resultaten. Om dit te bereiken is het essentieel dat iedereen in het team de teamdoelstellingen begrijpt en zijn bijdrage daarin herkent. De mensen en het team gaan dan beter presteren en betere kwaliteit leveren. Het doel is plezier, het resultaat is betere prestaties.

Wat biedt Agium jou?

Agium biedt mij de collega’s waar ik inspiratie en kennis kan halen en brengen. Agium daagt mij uit om steeds een stapje verder de zetten in mijn eigen ontwikkeling en laat mij vooruit kijken om mijn eigen plan te maken. Remco Claassen zei dat nog mooi tijdens ons laatste klantevent; ‘’Als je zelf geen plan hebt, word je ingezet in andermans plan’’.

Waar ben je trots op als werknemer van Agium?

Ik ben trots op de stappen die Agium maakt. Er wordt heel bewust omgegaan met de groei van de organisatie. Geen groei om het groeien, maar bewuste keuzes voor markten waar we in investeren, mensen die we aannemen en producten die we in de markt zetten.

Hoe zou je de sfeer binnen Agium omschrijven?

‘Betrokken’ – iedereen is betrokken bij de organisatie en bij elkaar.
Als je een succes hebt geboekt, een nieuwe opdracht hebt of een studie afgerond, krijg je van alle kanten felicitaties en leuke berichten. Successen van de organisatie worden met z’n allen gedeeld en gevierd. Bij ieder succes van Agium krijg je het gevoel dat je daaraan bij hebt gedragen.

En wat vind je van de opleidings- en groeimogelijkheden?

Bij Agium kies je grotendeels zelf welke opleidingen je gaat doen, binnen het (relatief ruime) budget uiteraard. Aansluitend op de ambities van Agium word je onbegrensd gestimuleerd om je eigen ambities waar te maken. Successen van de organisatie worden met z’n allen gedeeld en gevierd. Bij ieder succes van Agium krijg je het gevoel dat je daar aan bij hebt gedragen.

Waarin is Agium onderscheidend?

Agium gaat uit van de talenten en ambities van de professionals. Deze manier van denken wordt niet alleen gebruikt om goede professionals aan te trekken, maar zie je echt terug in de coaching vanuit de organisatie. Bij het zoeken van geschikte opdrachten en de ontwikkeling tijdens de opdracht wordt ook gewerkt vanuit de talenten en ambities van de professional.

Agium heeft hiervoor een concreet model ontwikkeld waarbij de professional, ambitiemanager en de klant betrokken zijn. Hieraan zie je dat het niet alleen commerciële praatjes zijn, maar er echte concrete middelen ontwikkeld worden om deze visie vorm te geven. Dit is echt onderscheidend aan Agium en dit wordt gezien door onze klanten.

Mooi! Vincent, ik wil je graag bedanken voor dit leuke gesprek. Aan het begin van het gesprek vroeg ik je een vraag te bedenken die jij zou stellen aan een Agium’er, als jij zelf geen Agium’er was. Je gaf aan dat Agium de laatste tijd erg zichtbaar is, op bijvoorbeeld LinkedIn en Instagram . En je vroeg je af of dit pure marketing is, of dat het nou écht zo leuk is bij Agium. Uiteraard weet je beter, dus bij deze, je mag je eigen vraag beantwoorden!

Ja, de vraag stellen is eigenlijk ook de vraag beantwoorden, je merkt aan mij dat ik erg enthousiast ben over Agium. Het doet mij denken aan de open dagen van de middelbare scholen, waar ik met mijn kinderen heen ga voor hun schoolkeuze. Er staan dan overal bloemetjes op tafel, er wordt muziek gespeeld en alles is gezellig en leuk. Dan zeg ik tegen de kinderen dat die bloemetjes er normaal natuurlijk niet staan en dat het niet altijd zo’n groot feest is. Maar aan de gesprekken met leerkrachten en leerlingen merk je echt wel of ze echt enthousiast zijn over de school en of het verhaal echt is.