Tu Huan is een ervaren, allround financial die in zijn werkaanpak niet veel aan het toeval over laat en goed grip op zaken houdt. Hij is een man die zich degelijk voorbereidt op de uit te voeren taken door zich in te lezen en door met mensen in zijn opdrachtomgeving te praten. Aan de hand van zijn inventarisatie stelt Tu Huan zijn plan van aanpak op.

Gestaag werkt hij naar het einddoel toe waarbij hij de voortgang strak bewaakt, maar ook graag met mensen mag ‘sparren’ en om feedback vraagt. Tu Huan zorgt voor goede afhechting van de opdracht en gaat met plezier in op vervolgvragen. Echt tevreden is hij als met zijn bijdragen en het opgeleverde werk structureel een probleem heeft opgelost.

Zeg, Tu Huan, hoe zie jij Agium als organisatie? En jouw eigen rol hierin?

Agium is een organisatie met ambitieuze professionals, die in staat zijn impact te maken in verschillende bedrijven. Het onderscheid zich o.a. van andere clubs, doordat de professionals zich daadwerkelijk identificeren met Agium en de waarden achter de organisatie.

Agium koestert talent en biedt talenten en opdrachtgevers de mogelijkheden hun ambities waar te maken. Hier wordt rekening mee gehouden bij het plaatsen van een professional. Ik werk bij een klant en probeer hier impact te maken. Ik heb diverse keren van mijn manager te horen gekregen dat zij positief is over Agium als bedrijf. Ik doe uiteraard mijn best om dit imago in stand te houden en te versterken.

Hoe zou je het Agium DNA omschrijven?

Het Agium DNA bestaat voor mij uit een aantal elementen. Allereerst is het een club van professionals en een club waar professionals zich thuis voelen. Ze worden begeleid om hun ambities waar te maken.

Daarnaast is er Account Management die voor een juiste match zorgt tussen opdrachtgevers en professionals. Hierdoor kan waarde toegevoegd worden en kan de ambitie van de professional tot uiting komen.

Recruitment en de Recruitment Marketeer zorgen ervoor dat de vaardige professionals kennismaken met Agium en bij een wederzijdse klik de samenwerking aangaan, die dan weer verder worden begeleid door Ambitiemanagement.

Vanuit o.a. HR en Business Support worden Professionals ontzorgd van administratieve benodigdheden. Daardoor kan de professional zich volledig richten op zijn opdracht.

Tot slot heb je natuurlijk staf en directie die alles in goede banen leiden. Een compacte club waar eenieder tot zijn recht komt.

Waar staat Agium volgend jaar?

In de markt zullen opdrachtgevers Agium ervaren als een deskundige club met vaardige professionals. Het merk Agium zal bekender zijn voor werkgevers en werknemers. Dit mede het gevolg van de ambassadeurschap door professionals en gerichte doelgroepenpresentatie. Ook de nieuwe websites, die op dit moment hun werk en de fantastische online marketing campagnes, zullen hier zeker een bijdrage in leveren.

Het is een financieel gezonde organisatie die tegen een stootje kan en Agium heeft een professionele staf die het mogelijk maakt om een groei van professionals aan te kunnen in 2021. Ondanks de groei zal de band tussen Agium en professional uniek zijn.

Wat biedt Agium jou?

Een platform om diverse opdrachten te doen bij verschillende opdrachtgevers. Daarnaast word ik ondersteund in mijn ambitie. Ik word geholpen om het ondernemerschap vorm te geven.

En waar ben je trots op als werknemer van Agium?

Het merk en de professionaliteit van mijn collega’s. De deskundigheid en de goede drive bij degenen die ik tot nu toe ontmoet heb.

Oké, mooie lovende woorden, Tu Huan. Vanuit Agium is het kennen, het onderhouden en het inzetten van je talent erg leidend. Hoe manage jij je talent?

Door als de situatie zich voordoet uitdagingen aan te gaan. Vaak wordt de uitdaging iedere keer iets groter waardoor mijn vaardigheden toenemen op verschillende terreinen.

En wat inspireert jou hierbij?

Mijn vak vind ik fascinerend. Er zitten zoveel facetten in, die vanuit de praktijk anders worden uitgevoerd dan wat wordt gedoceerd aan universiteiten. Ik krijg ook veel energie in contact met anderen. Samen een complexe puzzel oplossen, geeft mij energie. Mijn ervaring is dat ik anderen kan aanvullen en dat anderen mij kunnen aanvullen om net iets sneller en makkelijker een taak tot een goed einde te brengen.

Wat zijn de laatste trends binnen jouw vakgebied?

Robotisering, Agile werken, Value / Business Case tracking. Niet de laatste trend, maar wel net zo belangrijk, is Forecasting en Business case evaluation. Daarnaast heeft het bedrijf waar ik momenteel werkzaam ben, de ambities op het gebied van Rolling Forecast losgelaten.

Wat zijn jouw drijfveren hierin?

Mijn voornaamste drijfveer is dat ik waarde kan toevoegen. Daarnaast vind ik leren belangrijk. Ik vind dat een professional zich moet ontwikkelen om bij te blijven.

En de belangrijkste factoren?

In het kader van leren, vind ik contact met andere professionals interessant. Iedere professional heeft wel een eigen aanpak van zaken en een bepaalde denkwijze / algoritme om problemen aan te pakken. Zelfs binnen de Finance discipline. Ook vind ik interessant hoe besluitvorming plaatsvindt binnen bedrijven en hoe zaken gerealiseerd worden. Tot slot vind ik ondernemerschap boeiend. Als ondernemer heb ik nog veel te leren, vandaar dat ik blij ben met het concept van de Werkondernemer.

Waarin is Agium onderscheidend?

Het model van werkondernemerschap. Je bent in loondienst, maar als je kijkt hoe het rekenmodel werkt, dan heeft dit veel elementen die vergelijkbaar zijn met het zijn van een ZZP’er.

Wat vind je van de opleidings- en groeimogelijkheden?

Heel goed! Ik heb me inmiddels opgegeven voor de verplichte cursus Ethiek om aan mijn PE verplichting te voldoen. Daarnaast loopt er een traject voor Werkondernemers waar ik enthousiast over ben.