Waarin is Agium onderscheidend?

Agium is onderscheidend in de focus op het daadwerkelijk leveren van een toegevoegde waarde op de opdrachten. In tegendeel tot andere detacheerders streeft Agium ernaar om binnen elke opdracht het maken van impact centraal te stellen.

Als professional wordt van mij verwacht dat ik mij actief bezighoudt met verder te kijken binnen een opdracht dan wat van mij verwacht wordt.


Agium zie ik als een organisatie die leergierig is, spontaan, enthousiast en zelfverzekerd. Mijn rol hierin is het actief overbrengen van deze competenties bij een opdrachtgever.
In een cultuur van vooruitgang en kennisdeling, staat Talent centraal. Wat is jouw talent en hoe manage jij jouw talent?

Mijn talent is mensen in beweging brengen. Talent is een gegeven, echter is het van groot belang dat je je blijft ontwikkelen, om zo ook je talent te ontwikkelen. Agium faciliteert mij middels workshops, trainingen en diverse masterclasses waarin ik mijn talent nog beter leer in te zetten om gestelde doelen te bereiken.

Wat inspireert jou?

Ontwikkeling inspireert mij. Een collega die zijn doelen nastreeft en dit ook met passie doet. Een leider die anderen meeneemt in zijn ontwikkeling en bereid is om anderen voorrang te geven ten kosten van zijn eigen behoefte.

En privé?

In mijn privésfeer haal ik grotendeels van mijn inspiratie uit mijn vriendin en mijn vriendengroep. Ook hier geldt voor mij weer dat ontwikkeling inspireert.

Ik ervaar het als erg inspirerend om te zien hoe mijn vriendin consequent haar doelen nastreeft en dit ook met passie doet. Anderzijds vind ik het nuchtere karakter van mijn vriendengroep ook erg inspirerend. Een simplistische kijk op het leven en een doe alles met een lach mentaliteit zetten mij zo nu en dan goed aan het denken.

Zeg Rewien, onlangs ben je doorgestroomd van Young Agium Professional naar Junior Finance Professional, wat heeft het Traineeship voor jou gedaan?

Fundering. Agium biedt mij -nog steeds- een stabiele basis waar ik ten alle tijden bij terecht kan voor vragen. Daarnaast faciliteert Agium mij in de zaken die ik nodig heb om mijzelf verder te ontwikkelen. Daarnaast maakt Agium het mogelijk voor mij om een deeltijd masteropleiding te volgen waarin ik mijzelf nog verder kan ontwikkelen.

Wat is tot nu toe het grootste probleem waar je tegenaan bent gelopen? En het grootste succes? En hoe ging je daarmee om of welke rol had Agium hierin?

Één van de zaken waar ik tegenaan gelopen ben als Young Finance Professional is mijn persoonlijke ontwikkeling. Met name inzichtelijk krijgen in hoeverre ik mijzelf genoeg ontwikkel op een opdracht was in het begin erg lastig.

Met behulp van ambitiemanagement, projectdoelstellingen en evaluatiegesprekken weet ik nu op een concrete manier voor mijzelf op papier te zetten wat mijn doelen zijn.

Vervolgens kan ik voor mijzelf bijhouden in hoeverre ik deze doelen bereikt heb. Mocht ik zien dat er behoefte is aan eventuele extra kennis, dan bespreek ik dit met mijn ambitiemanager die mij vervolgens een concreet advies geeft om hiermee om te gaan.

Op welke resultaten mik(te) je? 

Mijn doelen zijn veelal onveranderd. Ik kwam binnen bij Agium zonder enige praktijkervaring binnen de financiële branche en had het doel gesteld om zo veel mogelijk te zien binnen het vakgebied, om zo een concreter beeld te kunnen schetsen van mijn toekomstige doelen.

Wat zijn je drijfveren hierin?

Het uitzicht op de horizon en mijn leergierigheid. Als Young Finance Professional valt er zoveel te zien en te leren binnen de branche. Al deze ervaringen helpen mij om mijzelf te ontwikkelen en mijn kennis te verbreden.

Wat zijn de belangrijkste factoren hierin?

De belangrijkste factoren voor mij zijn vastgestelde doelen voor mijzelf, oog op ontwikkeling en plezier.

Tot welke eerste successen heeft dit geleid?

Mijn grootste succes richt zich tot nu toe op het inzetten van mijn talent om mijn doelen te bereiken. In het kader van mijn eerste opdracht was het mijn doel om een vastgeroeste afdeling te helpen zich verder te ontwikkelen en te inspireren.

Door in eerste instantie onbewust mijn talent in te zetten, heb ik een nieuwe draai weten te geven aan de afdeling en collega’s weten te inspireren om zichzelf verder te ontwikkelen.

Na betreffende situatie besproken te hebben met Agium ben ik mij bewuster geworden van mijn eigen talent. Voor mij is dit een groot succes geweest op de opdracht en binnen mijn eigen ontwikkeling.

Het mooie aan het vak is dat je als interim professional de kans krijgt om organisaties te helpen om zich verder te ontwikkelen en ik hoop dan ook dat ik dit door de jaren heen op een steeds hoger niveau binnen een organisatie kan bereiken.

Waar ben je trots op als werknemer van Agium?

Als werknemer van Agium ben ik trots op het feit dat ontwikkeling centraal staat binnen Agium. In het afgelopen jaar heeft Agium mij als organisatie steeds weer weten te helpen in mijn ontwikkeling als Professional en dit is iets wat niet vanzelfsprekend is binnen elk bedrijf. Ik ben extreem tevreden op de mogelijkheden die Agium biedt wat betreft opleiding en groei.

Agium is jong, dynamisch en divers en in mijn ogen een organisatie met een positieve sfeer die gefocust is op plezier, eenheid en ontwikkeling.