De laatste jaren stijgt de vraag naar Controllers. Business Controllers zijn gewild, en ook Financial Controllers hebben niets te klagen op de arbeidsmarkt. Maar wat wordt er nu precies verwacht van beide functies? Ondanks het grote aantal overeenkomsten in hun focus op cijfers, verschillen de Financial en Business Controller sterk in waartoe de cijfers worden aangewend. Dit verschil uit zich dan ook in een geheel ander noodzakelijk palet aan vaardigheden.

Om het maximale uit je organisatie te halen, is het belangrijk dat vacatures naadloos aansluiten bij wat de functie aan skills vereist. Een juiste match is essentieel. Deze blog licht daarom het verschil tussen de functies duidelijker toe.

Wat doet een Financial Controller?

Financial Controllers en Business Controllers zijn expert op het gebied van cijfers. Toch begeven ze zich op sterk verschillende toepassingsgebieden.

Financial Controllers richten zich op de weergave van deze cijfers. Ze focussen op fiscale noodzakelijkheden, standaardrapportages en interne control-maatregelen. Het stereotype zijn de financials die alle details van balansen als de binnenkant van hun broekzak kennen. Professionals die warmlopen voor jaarrekeningen en maandelijkse rapportages, en zonder moeite volgens strikte procedures en richtlijnen kunnen werken.

Een Financial Controller is gericht op inhoud en feiten en werkt vanuit ratio. Financials met een achtergrond binnen de accountancy zetten meestal een eerste stap als Financial Controller zodra zij een carrière buiten de accountancy wensen. De Financial Controller laat zijn stakeholders achter met een gevoel dat de cijfers kloppen en dat de organisatie ‘in control’ is van de rapportages.

In de huidige arbeidsmarkt wordt bij veel corporate organisaties specifiek naar werkervaring binnen de Big 4 en/of Next 9 accountantskantoren gevraagd, bij voorkeur aangevuld met een titel tot registeraccountant. De reden dat organisaties hiernaar vragen is de sterke cijfermatige kennis van de bedrijven. Bovendien is het voor een Financial Controller minder noodzakelijk om de business te kennen dan voor een Business Controller.

Wat doet een Business Controller?

Business Controllers geven een andere draai aan cijfers. Ze zien niet alleen getallen, ze zien kansen. Ze gebruiken cijfers als startpunt en oefenen veelal een signaleringsfunctie uit, om bedrijfsprocessen beter, efficiënter en/of winstgevender te maken.

Hun dagelijkse kost bestaat uit het zoeken naar mogelijkheden tot optimalisatie van resultaten op verschillende gebieden. Denk aan kwaliteit, winst, cash, customer satisfaction en meer. Door het tegengaan van waardevernietiging en het faciliteren van waardecreatie weet een goede business controller de stakeholder (ongevraagd) te adviseren om bedrijfskosten te verlagen en omzet te verhogen. Naast kansen brengt de Business Controller ook risico’s in kaart.

Een Business Controller is flexibel, overtuigend en doelgericht. In tegenstelling tot Financial Controllers is het voor Business Controllers noodzakelijk een goede kennis te hebben van de business. Daarom vragen werkgevers vaak Business Controllers met aantoonbare ervaring binnen dezelfde branche. Het grote verschil is dat de cijfers van de Financial Controller vaak ‘hard’ zijn, terwijl de Business Controller meer kijkt naar bedrijfseconomische cijfers die niet per definitie vastliggen in meetbare getallen.

De Business Controller is daarom meer een sparring partner voor zijn stakeholders dan de Financial Controller. De Business Controller draagt bij aan de vertaalslag van de strategie en/of bedrijfsfilosofie naar financiële stuurinformatie zoals deze wordt uitgedragen door zijn stakeholders.

De Financial Controller daarentegen, laat zijn stakeholders achter met een goed ‘gevoel’ zodanig dat de organisatie financieel volledig in control is.

Is het verschil tussen Financial Controller en Business Controller zo zwart-wit?

Bovenstaande beschrijvingen zijn meer stereotype-gedreven dan hoe de functies in werkelijkheid worden uitgevoerd. In realiteit ontkomt een Financial Controller er niet aan ook in bedrijfsprocessen te denken. En Business Controllers zullen zich meer dan eens stevig moeten vastbijten in de cijfers.

Hoewel het grensgebied tussen Financial Controller en Business Controller troebel is, vereisen de dagelijkse werkzaamheden van beide functies geen geheel ander profiel. Waar financial control gedijt bij een behoudend oog op inhoud en details, floreert business control bij een meer flexibele blik, verkenningsdrift en overtuigingskracht. Vooral dit laatste punt is voor bedrijven van groot belang om te kiezen voor Financial of Business Control.

De Business Controller zal zijn standpunten moeten verdedigen op basis van visie en bedrijfseconomische inzichten, terwijl de Financial Controller zich in de meeste gevallen kan beroepen op de ‘harde’ cijfers en de verslaggevingsregels en/of standaarden. Er wordt nog wel eens gesteld dat de Business Controller de werkzaamheden oppakt daar waar de Financial Controller deze afrondt.Wat als mensen niet op de juiste plek zitten?

Financial- en Business controllers hebben veelal samen in de schoolbanken gezeten; ze komen van dezelfde opleiding. Deze opleiding maakt weinig onderscheid tussen de twee functies en is eigenlijk vooral op de finance kant gericht.

Hierdoor komt het dan ook vaak voor dat mensen op een functie terechtkomen die eigenlijk niet volledig aansluit bij waar zij nu echt goed in zijn. Dit is doodzonde. Een sterke Financial Controller is zoals gezegd niet per definitie ook een sterke Business Controller, en andersom.

Goed personeel op de verkeerde plek zorgt voor veel gemiste kansen voor het bedrijf en kan leiden tot frustratie en onnodige stress voor de medewerkers. Frustratie wanneer een medewerker niet in staat is te realiseren wat je als bedrijf nodig hebt. En stress bij deze medewerker, die talent heeft maar dit niet kan tonen. Om deze frustratie te voorkomen is het van belang dat altijd een juist en volledig functieprofiel wordt opgesteld.

Immers, te snel een keuze maken voor een medewerker lijkt op de korte termijn leuk, maar zal al snel leiden tot een ‘penny wise and pound foolish’ beleid binnen de organisatie.

Maak het verschil met de finance specialisten van Agium

In de wereld van Finance & Control is verandering constant. Wanneer de markt snel verandert, stelt dit ook eisen aan de teams in je organisatie. Zij moeten meebewegen en kunnen niet meer vertrouwen op bestaande (vaak vastgeroeste) patronen. 

Agium helpt bedrijven door finance professionals in te zetten bij capaciteitsproblemen en zorgt voor de ontwikkeling van talent en deskundigheid. Onze specialisten ondersteunen in zowel dagelijkse processen (run) als structurele activiteiten op lange termijn (change). Hierbij gaan wij verder dan financiële detachering en bouwen we samen met jou aan een toekomstbestendige organisatie.

Hoe voorkom je een mismatch van persoon en functie?

Hoe kan dit voorkomen worden? Allereerst door als bedrijf goed op de hoogte te zijn van welke functie je nu eigenlijk wilt vervullen. Wees bewust van de verschillen tussen de functieprofielen van een financial en business controller en welke eigenschappen je zoekt in een potentiële werknemer. Zoek je een objectieve blik op de cijfers, of iemand die deze vertaalt naar bedrijfsspecifieke kansen en risico’s?

En dan komt het lastige gedeelte; hoe vind je nu de perfecte match tussen wie jij zoekt en wie zich aanbiedt?

Agium levert en ontwikkelt duurzaam talent en menselijk kapitaal in finance.

Onze opleidingen & trainingen, kennisevents en het Agium talentontwikkelingsprogramma verzekeren je van professionals die beschikken over actuele kennis, relevante inzichten en waardevolle hard- en soft skills. Overigens zijn onze trainingen en programma’s ook beschikbaar voor jouzelf en je team.

Wanneer het gaat om Accounting, Controlling of Business Planning & Analysis levert Agium op ieder niveau de juiste deskundigheid die aansluit bij je wensen en ambities. Zo zorgen wij dat jouw team het verschil maakt. In welke fase je ook zit, onze Administrateurs, Controllers, Interim Managers en Business Consultants staan voor je klaar!

Wil je dat wij contact met jou opnemen?

 

Of bel me direct!