Sylvester is een man die op gestructureerde wijze te werk gaat. Hij verzamelt de informatie die hij nodig heeft en spreekt met mensen in een opdrachtomgeving. Zo krijgt hij het beeld helder en maakt hij zijn plan. Sylvester houdt niet van half werk, hij legt, door zijn resultaatgerichtheid, de lat hoog in de uitvoering van zijn opdrachten. Hij levert graag snel wat er verwacht wordt en liefst nog een beetje meer dan dat. Hij houdt goed contact met zijn omgeving v.w.b. de voortgang. Meer dan compleet en goed werk afleveren, dat is waar Sylvester naar streeft.

‘In gesprek met’ Sylvester Persoon, Business Specialist.

Welke vraag zou jij - aan een Agium’er stellen - als je zelf geen Agium’er was?

Wat maakt het dat de Agium medewerkers zo betrokken zijn?

Interessante vraag, hoe zou je deze zelf beantwoorden?

Er heerst een hele fijne cultuur binnen Agium, waardoor iedereen iets voor elkaar over heeft. Dit is ontstaan door Robbert en Stephan, die door middel van voor doen, hebben laten zien hoe je met elkaar kunt/wilt omgaan. Dit is min of meer de norm geworden en overgenomen door de medewerkers die er al wat langer werken. Doordat zij het ook zo doen, gaan nieuwe collega’s datzelfde gedrag vertonen.

Hoe manage jij je talent?

Door goed om mijzelf heen te kijken naar wat er gebeurt in de markt en in mijn vakgebied. Hier houd ik rekening mee in mijn eigen ontwikkeling. Dat heb je namelijk zelf in de hand. Concreet betekent dit voor mij dat ik mijzelf continue aan het ontwikkelen ben. Dit kan zijn door het volgen van een inhoudelijke- of soft skills trainingen, het bijwonen van een event, het lezen van een boek, welke allemaal ook door Agium worden gefaciliteerd.

En wat inspireert jou hierbij?

Ik haal inspiratie uit het goed kijken naar de mensen om mij heen. Iedereen heeft wel iets unieks waar ik van leer. Daarnaast haal ik inspiratie uit het nieuwsgierig zijn en zoveel mogelijk proberen te ontdekken. Ook van dingen waar ik in eerste instantie van denk ‘dat is niks voor mij’. Tot slot haal ik inspiratie uit het lezen van boeken of het volgen van een workshop.

En hoe doe je dat privé?

Op privé gebied is dit vergelijkbaar. Uiteraard op andere vlakken, maar richt het zich meer op gezin, ontspanning en sport. Hierbij is sinds bijna vijf jaar mijn zoon een goede bron van inspiratie.

Hoe zie jij Agium als organisatie? En jouw eigen rol hierin?

Agium is een kennisorganisatie waarbij we proberen de ambities van de professionals als die van onze opdrachtgevers te realiseren. Als trekker van de kennisgroep Agium Continuous Improvement, breng ik graag mensen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. Hiermee betrekken we de mensen bij Agium en neemt het kennis niveau toe.
Sylvester Persoon
Wat doet de Agium Continuous Improvement kennisgroep?

We zijn deskundigen die de Lean & Six Sigma methode beheersen. De groep kenmerkt zich door het oog voor detail, zonder het totaalplaatje te verliezen. We realiseren gestructureerde optimalisatietrajecten met beproefde resultaten. Denk hierbij aan doorlooptijden die worden verkort. Verspillingen binnen processen die worden geëlimineerd.

Hoe uit dit zich in de praktijk?

Een Lean traject bestaat uit een aantal onderdelen. Het is met name het veranderen van het gedrag van de medewerkers, wat de grootste uitdaging is. Het is mooi als je na een bepaalde tijd gaat zien dat mensen dit gewenste gedrag gaan vertonen. Dan weet je dat de verandering echt is ingezet. Mensen zo snel mogelijk bij de verandering betrekken is hierin belangrijk.

Ik geef de medewerkers de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben. Daarnaast is het vooral een kwestie van proberen. Van proberen kun je namelijk leren. Hier moet je soms best creatief in zijn, maar met elkaar komen er vaak mooie ideeën uit. En lukt het niet, dan proberen we het gewoon op een andere manier.

Agium biedt mij hierbij een platform om met collega’s te sparren over zaken die je tegenkomt. Van elk gesprek, kennissessie of wat dan ook pik je dingen op die je weer kunt gebruiken.

Wat zijn de laatste trends binnen jouw vakgebied?

Binnen Continuous Improvement zie je dat veel bedrijven nu echt willen starten met Lean. Tegelijkertijd zie ik ook dat de basis hiervoor nog ontbreekt. Dan bedoel ik dat veel afdelingen waar ik kom, moeite hebben om de doelen van de organisatie te vertalen naar doelen op afdelingsniveau. Doelen helpen om medewerkers te motiveren en mee te krijgen in de verandering.

Hoe zou je het Agium DNA omschrijven?

Talent, Trots, Tribe, Toekomst en als laatste betrokken. De betrokkenheid bij de medewerkers voel ik elke dag.

Hoe ziet je werkdag er uit?

Bij voorkeur begint de werkdag op de fiets. Ik sport graag, dus als het even kan ga ik op de fiets naar de klant. Daar even douchen en beginnen met een goede cappuccino. Vervolgens opstarten met mijn mail en dan de dag start met het team. Daarna verschilt het echt per dag.

Het kan zijn dat we een workshop gaan doen met het team, om bijvoorbeeld kennis rondom Lean over te dragen. Het kan ook zijn dat we de resultaten over de afgelopen periode analyseren en bespreken, om te zien wat we daarvan kunnen leren en waar de komende periode de focus moet liggen.

En wat zijn jouw drijfveren hierin?

Mijn kennis zo goed mogelijk overdragen aan de medewerkers, zodat ze het zelf kunnen gaan doen. En het elke dag weer beter willen doen dan de dag ervoor.

Wat zijn de belangrijkste factoren hierin?

Jezelf blijven, iedereen in zijn waarde laten en doen waar je goed in bent.

Op welke resultaten mik je? En verschillen deze met toen je hiermee begon?

Enerzijds op het optimaliseren van de processen bij de klant. Daarnaast op het zodanig laten werken van het team dat ze zelf groeien naar een high performance team waarbij continue verbeteren gedachtegoed is. Ja die resultaten waar ik op mik zijn zeker verschoven. Eerst wil je zelf het resultaat halen, het zelf goed doen. Nu is het meer anderen in de gelegenheid stellen het goed te doen.

Wat levert het op voor je vak? En voor Agium?

Plezier en voldoening. Voor Agium levert het op dat we blije en tevreden opdrachtgevers hebben.

Wat biedt Agium jou?

Een fijne plek waar collega’s werken die een gemeenschappelijke drive hebben. De manier waarop we met elkaar omgaan binnen Agium. En daarnaast natuurlijk wat we ook met elkaar bereikt hebben tot dusver en komende tijd zeker nog gaan bereiken. Als laatste het kantoor in Delft en de faciliteiten die we hebben.

Wat vindt je van de opleidings- en groeimogelijkheden?

Die geven mij het gevoel dat ik mijn eigen ontwikkeling in de hand heb. Het is ook prettig om te weten dat je zelf ook mogelijkheden kunt aandragen. Daar wordt altijd naar geluisterd.

Hoe zou je de sfeer binnen Agium omschrijven?

Heel goed. Een open sfeer waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een bijdrage te leveren aan de doelen.

Waarin is Agium onderscheidend?

Het kunnen binden en het betrekken van medewerkers. Dat is in een bedrijf als Agium altijd lastig en ik heb al best veel vergelijkbare organisaties gezien. Maar zo goed als Agium dat doet, heb ik nog niet meegemaakt. Dat is een compliment aan Stephan en Robbert die hier natuurlijk mee zijn begonnen. Maar inmiddels een compliment aan alle andere collega’s. Doordat we inmiddels zo groot zijn, is het mooi om te zien dat die binding er nog steeds is.